بیمه زندگی مان

شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان بزرگترین شرکت بیمه و تنها شرکت بیمه دولتی محصول جدید خود را با نام بیمه زندگی مان ( ماندگاری ، امید ، نشاط )به شرح ذیل وارد بازار فروش نمود:
از بیمه زندگی (مان) بیمه ایران چه میدانید:
آیا میدانید با حداقل پس اندازهای خود میتوانید از مزایای کم نظیر این بیمه نامه استفاده نموده و آینده ای روشن برای خود و خانوادتان بسازید

بخشی از مزایای این بیمه نامه

۱-دریافت مستمری بازنشستگی از ۱۳ سال الی ۲۵ سال به انتخاب مبلغ مستمری مورد درخواست شما در ماه(مستمری ماهانه از ماهی ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان)
۲-تامین هزینه ازدواج-تحصیل و جهیزیه فرزندان
۳-پرداخت هزینه درمان بیماریهای تحت پوشش بیمه نامه تا سقف ۷۰ ملیون تومان بصورت بلا عوض که هیچ ارتباطی به استفاده شما از بیمه درمان شما نداری و شامل: سکته قلبی ،سکته مغزی، جراحیهای باز قلب ، پیوند اعضا اصلی بدن و سرطانها
۴-پرداخت مستمری از کار افتادگی در اثر حادثه سالانه سه برابر آخرین حق بیمه پرداختی و معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان قرارداد
۵-معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی بعلت حادثه
۶-پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حادثه سالانه ۵ میلیون تومان بلا عوض
۷-پرداخت خسارت نقص عضو ناشی از حادثه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بلا عوض
۸-پرداخت خسارت فوت بیمه شده به خانواده و یا هر ذی نفع دیگری که در قرارداد ذکر شود تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان به محض شروع قرار داد
۹-دریافت وام از محل بیمه نامه بدون تشریفات بانکی و فقط به موجب درخواست کتبی بیمه گذار و اعلام شماره حساب
و …

 

مقایسه با دیگر سرمایه گذاری ها