راهنمای دریافت خسارت تکمیل درمان

بیــمـه درمـــــان

الف ) خدمات تشخیصی:

مانند: سونوگرافی ، اسکن ، آندوسکوپی ، تست ورزش نوارعصب عضله

۱-      اصل فاکتور یا صورتحساب ( کپی برابر اصل یا المثنی غیر قابل پرداخت است )

۲-      دستور پزشک معالج ( در صورتیکه بیمه شده از دفترچه بیمه استفاده نکرده باشد )

۳-      کپی گزارش ( جواب )‌سونوگرافی ، MRI ،آندوسکوپی و. . .

ب) جراحی های مجاز سرپائی ، لیزرتراپی و شکستگی ها :

۱–      اصل گواهی پزشک مبنی برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذکرنام بیمار و تاریخ مراجعه

۲-      عکس رادیو گرافی در مورد شکستگی ها

ج) هزینه های بیمارستانی :

الف ) بیمارستانهای خصوصی

۱–      اصل صورتحساب بیمارستان با مهروامضاء حسابداری (مالی) وگواهی مبلغ پرداخت شده توسط بیمار

۲-      اصل کلیه مدارک بیمارستانی مانندشرح عمل جراحی ،گواهی بیهوشی ،گواهی ویزیت ها ،نسخ دارویی

آزمایشگاه و…(درصورتیکه بیمه شده به بیمارستان طرف قرارداد با بیمه گراول مراجعه کرده باشد به عبارت

دیگرازدفترچه بیمه خودبرای بستری استفاده کرده باشد کپی برابراصل این مدارک قابل قبول می باشد)

ب ) بیمارستانهای دولتی

۱–  اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهرحسابداری وگواهی مبلغ پرداختی توسط بیمار

۲- کپی خلاصه پرونده یا شرح عمل

تبصره : در صورتیکه بیمه شده به بیمارستانهای خصوصی غیر طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه مراجعه کرده و تمایل داشته باشد سهم این سازمانها (تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، ارتش) را دریافت کند ابتدا باید مدارک بیمارستانی را به سازمانهای ذکر شده ارائه داده درنهایت کپی برابر اصل مدارک به همراه کپی چک صادر شده رابه این شرکت ارسال نماید . بدیهی است درصورت ارسال مدارک بیمارستانی به این شرکت و صدور چک بازپس گرفتن مدارک جهت ارائه به سازمانهای بیمه گرپایه امکان پذیرنمی باشد.

 

مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه بیمارستانی جهت بیمه شدگان :

۱– معرفی نامه شرکت بیمه گذار مبنی بر اشتغال بیمه شد

۲-  نسخه پزشک متخصص مبنی بر بستری شدن در بیمارستانهای طرف قرارداد با ذکر علت بستری

۳-  کپی کارت درمان تکمیلی و دفترچه بیمه

۴- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه (فقط جهت هزینه زایمان)


راهنمای دریافت خسارت بیمه بدنه

راهنمای دریافت خسارت بیمه بدنه و لیست مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.

اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه.

اصل و کپی کارت و سند خودرو.

اصل کروکی.

ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو.

راهنمای دریافت خسارت بیمه بدنه

هموطن گرامی در صورتیکه کروکی تنظیمی از نوع غیر سازشی باشد، می‌بایست علاوه بر مدارک فوق، برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و عند الزوم رای محاکم قضایی در مورد کروکی تنظیمی به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

بدون گزارش مقامات انتظامی

در صورت بروز حادثه و ایراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بیمه، یا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بیمه‌گذار می‌تواند به  شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نماید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.

اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه.

اصل و کپی کارت خودرو.

وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آنکه خودرو دارای پوشش سرقت در جای لوازم باشد، سریعا موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و جهت دریافت خسارت به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

گزارش مقامات انتظامی.

اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.

اصل و کپی کارت و سند خودرو.

ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو.

وقوع سرقت کلی خودرو

بیمه‌گذار محترم، در صورت وقوع سرقت کلی خودرو، سریعا موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و ظرف حداکثر ۴۸ ساعت، جهت تشکیل پرونده به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:

اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.

اصل و کپی کارت و سند خودرو.


راهنمای دریافت خسارت بیمه باربری

اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و دریافت خسارت بیمه باربری و حمل و نقل:

الف- محمولات صادراتی – وارداتی:

-اعلام خسارت به موقع بیمه گذار

-بارنامه

-فاکتور خرید

-صورت بسته بندی

-گواهی مبداء

-راه نامه C.M.R در حمل های زمینی

-تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا

-قبوض انبار گمرکی

-صورت مجلس گمرکی یا بندری

-گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل(در صورت کسری کالا)

-گزارش بازدید نماینده خارجی(در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)

-گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت ناشی از حادثه)

-برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین

ب- محمولات حمل و نقل داخلی:

-اعلام خسارت به موقع بیمه گذار

-بارنامه

-فاکنور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده

-گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه

-صورت مجلس یا گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

ج- محمولات وسائط نقلیه آبی (شناورهای کوچک دریایی):

-اعلام خسارت بموقع بیمه گذار

-گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه

-گزارش هواشناسی محل وقوع حادثه

-گواهی سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه

-پروانه ثبت و بهره برداری

-گزارش قابلیت دریاپیمایی از موسسات معتبر و مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی

-گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی

-آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء


راهنمای دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه

۱-مطلع نمودن بیمه گر از وقوع حادثه بلافاصله پس از اطلاع ،حداکثر ظرف  مدت ۵روز
۲-اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت درموقع حادثه  یا بعد از وقوع آن حادثه و حتی المقدور با هماهنگی بیمه گر

۳-عدم تغییردرمورد اموال بیمه شده بدون اجازه بیمه گرو یا هرگونه تغییر در جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم به نحوی که ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای کارشناسان دچار اشکال نشود. بدیهی است هرگونه جایجایی اموال سالم در جهت نجات و یا کاهش خسارت با رعایت منافع عمومی که بصلاح و مورد تایید کارشناسان باشد ، بلامانع خواهد بود.
۴-اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول واموال غیرمنقول به تفکیک به بیمه گر و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال قبل از حادثه بگونه ای که امکان تعیین تخصص کارشناس و یا کارشناسان اعزامی برای بیمه گر قابل تشخیص باشد.

۵-اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به بیمه گر جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی
۶-اخذ گزارش سازمان آتش نشانی محل حادثه و ارسال برای بیمه گر جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی
۷-عدم سازش و اعلام زضایت به مقصرین حادثه بدون اطلاع و آگاهی بیمه گر در مواقعی که وقوع حادثه توسط اشخاص ثالث ایجاد شده باشد.