جلسه منتخبین شما در هیئت مدیره انجمن صنفی با روسای محترم شوراهای هماهنگی شهرستان ها مورخ ۹۸/۰۵/۱۶

در ادامه جلسات فصلی منتخبین شما در هیئت مدیره انجمن صنفی با روسای محترم شوراهای هماهنگی شهرستان های کاشان، شهرضا، شاهین شهر، زرین شهر، نجف آباد، خمینی شهر، گلپایگان و خوانسار، روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۶ جلسه ای در سالن اجتماعات ساختمان پزشکان واقع در میدان برج مرداویج و با حضور…
شرکت نمایندگی بیمه طنین آسایش فردا

شعبه : مجتمع – کد نمایندگی : ۳۱۹۴ – آدرس : میدان لاله خیابان پروین بعد از ۴ راه شیخ طوسی میدان لاله خیابان پروین بعد از ۴ راه شیخ طوسی جنب تالار فاونوس طلایی کیش – شماره تماس : ۳۵۵۵۵۵


شرکت آسوده سازان راه سلامت

شعبه : مجتمع – کد نمایندگی : ۳۲۸۸ – آدرس : چهارراه مفتح ساختمان افشار طبقه دوم واحد۷– شماره تماس : ۳۷۷۷۰۸۶۲


شرکت بهبهان شهیر سپاهان

شعبه : مجتمع – کد نمایندگی : ۳۲۵۹ – آدرس : خیابان سهروردی جنب ترمینال زاینده رود روبه روی نانوایی سنگکی طبقه اول واحد ۲ – شماره تماس : ۳۷۸۶۰۸۲۶


شرکت همیار مهر

شعبه : مجتمع – کد نمایندگی : ۳۱۶۱ – آدرس : خ جی نبش اتوبان شهید آقابابایی در مجموعه تالار شهروند – شماره تماس : ۳۵۲۴۹۲۴۱


شرکت مهرگان معین آپادانا

شعبه : مجتمع – کد نمایندگی : ۳۰۹۳ – آدرس : خ پروین مجتمع تخت جمشید ط دوم واحدE – شماره تماس : ۳۲۳۰۶۲۶۶شرکت حمایت راه فردا

شعبه : مجتمع – کد نمایندگی : ۹۹۱۳ – آدرس : خ چهارباغ بالا، مجتمع پارسیان، طبقه اول، واحد ۳۱۰ – شماره تماس : ۳۶۲۵۰۰۶۷