خبر ویژه در خصوص تعهدات بیمه تکمیل درمان در قرارداد جدید سال ۹۸

پس از پیگیری های هیات مدیره انجمن ،مکاتبات ومذاکرات فشرده و مستمر و ساعت ها بحث و بررسی در نهایت تغییراتی در راستای تکریم نمایندگان محترم شرکت سهامی بیمه ایران به شرح صورتجلسه فوق در قرارداد تکمیل درمان سال جدید همکاران محترم ایجاد گردید      


انتخابات بازرسین در مجمع عمومی سالیانه نمایندگان بیمه ایران استان اصفهان سال ۱۳۹۸

اعضای محترم انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان اصفهان با درود و ادب احتراما بر خود لازم می‌دانیم مراتب قدرشناسی خود را از حضور سبز. کم نظیر و مسولانه شما عزیزان در مجمع عمومی سالیانه که در تاریخ برگزاری مجامع عمومی انجمن صنفی در ادوار گذشته برای اولین بار در…