جلسه هم اندیشی مدیریت محترم عامل بیمه ایران جناب آقای بختیاری، اعضای هیات مدیره و مدیران ستادی با روسای محترم انجمنهای صنفی سراسر کشور در باشگاه بیمه ایران مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

درود و وقت بخیر خدمت همه عزیزان نماینده استان شریف اصفهان هم اکنون جلسه هم اندیشی مدیریت محترم عامل بیمه ایران جناب آقای بختیاری، اعضای هیات مدیره و مدیران ستادی با روسای محترم انجمنهای صنفی سراسر کشور در باشگاه بیمه ایران. بیان شفاف، صریح ،و مطالبه گر ، آقای نیکبخت…